Provisioner

Vi älskar att se dina intäkter växa och siktar på att motivera dig framöver. Du får provision på varje köp dina refererade kunder gör. Livstidsintäktsmodellen betyder att du kommer få en provision på varje köp under kundens livstid.

Vårt expertlag kommer dela med sig all kunskap du behöver för att nå dina mål och komma vidare och öka din inkomst. Högsta nivån ger dig 40% provision men vi är alltid öppna mot överenskommelser när du har en hög-trafikskälla och behöver en specialplan för att passa den.

Nettoinkoms/månad Maxprovision
0 – $1,000 25%
$1,001 – $2,000 30%
$2,001 – $3,000 35%
over $3,001 40%